Terug naar het overzicht


Boeken zijn leuk. Net als de verfilmingen ervan. Die belichten vaak net wat andere details. Maar het wordt pas echt leuk als de leerlingen zelf hun favoriete boekverfilming mogen kiezen! Als een echte filmjury gaan ze aan de slag. De Oscar voor de beste boekverfilming gaat naar...

De school ontvangt een collectie boeken en DVD's met verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op school de verfilming ervan. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken.
Daarna worden de stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit welke film de Oscar wint. Aansluitend wordt deze film klassikaal bekeken.

Dit project kan niet besteld worden in de periode 11 maart 2019-19 april 2019.

Groep
Groep 7 Groep 8
Soort
4-12 jaar Leesbevordering
Thema
Verfilmde boeken
Tarief

€ 35,00 (incl. BTW) per groep.
Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Project Bestellen