Terug naar het overzicht


Steeds vaker wordt informatie op internet gevonden. Maar hoe weet je nu wie een website heeft gemaakt en is de gevonden informatie wel betrouwbaar? Uit recent onderzoek van Kennisnet (Monitor Jeugd & Media 2017) blijkt dat kinderen het vaak nog lastig vinden om online informatie en bronnen goed te kunnen beoordelen.

In deze workshop krijgen de kinderen hier handvatten voor en gaan hier direct praktisch mee aan de slag.

Duur van de workshop: 1 uur
Locatie: Bibliotheekvestiging of school
Datum en tijd worden in overleg met de lees-/mediaconsulent vastgesteld.

Groep
Groep 7 Groep 8
Soort
4-12 jaar Digitale Geletterdheid
Thema
Zoeken op internet
Tarief

€ 80,00 (incl. BTW) per groep.
Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Project Bestellen