Terug naar het overzicht


Steeds vaker wordt informatie op internet gevonden. Maar hoe weet je nu wie een website heeft gemaakt en is de gevonden informatie wel betrouwbaar? Uit recent onderzoek van Kennisnet (Monitor Jeugd & Media 2017) blijkt dat kinderen het vaak nog lastig vinden om online informatie en bronnen goed te kunnen beoordelen.

In deze workshop krijgen de kinderen hier handvatten voor en gaan hier direct praktisch mee aan de slag.

Duur van de workshop: 1 uur
Locatie: Bibliotheekvestiging of school
Datum en tijd worden in overleg met de lees-/mediaconsulent vastgesteld.

Groep
Groep 7 Groep 8
Soort
4-12 jaar Digitale Geletterdheid
Thema
Zoeken op internet
Tarief

€ 80,00 (incl. BTW) per groep.
Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Project Bestellen


14 januari 2019 t/m 22 februari 2019 (1 beschikbaar)
11 maart 2019 t/m 19 april 2019 (1 beschikbaar)
20 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (1 beschikbaar)

Het project of de collectie voor meerdere groepen bestellen? Herhaal dan de bestelling voor elke groep.
Inien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.