Terug naar het overzicht


Leerlingen weten Google wel te vinden als het om het zoeken van informatie gaat voor een presentatie of werkstuk. Maar kunnen ze ook inschatten hoe betrouwbaar deze informatie is? En is de informatie wel geschikt voor hun leeftijd? Uit recent onderzoek van Kennisnet (Monitor Jeugd & Media 2017) blijkt dat kinderen minder digitaal vaardig zijn dan ze zelf denken.

In deze workshop maken leerlingen kennis met voor hen geschikte zoekmachines, ze krijgen handreikingen voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen en krijgen verschillende zoekstrategieën aangereikt waar ze direct mee aan de slag gaan.

Let op: Dit project is geschikt voor groep 6 en voor begin groep 7.

Duur van de workshop: 1 uur
Locatie: Bibliotheekvestiging of school
Datum en tijd worden in overleg met de lees-/mediaconsulent vastgesteld.

Groep
Groep 6 Groep 7
Soort
4-12 jaar Digitale Geletterdheid
Thema
Geschikte websites voor werkstukken en presentaties
Tarief

€ 80,00 (incl. BTW) per groep.
Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Project Bestellen