Terug naar het overzicht


Tijdens dit bibliotheekbezoek leren de kinderen om goed naar een leesboek te kijken. Besproken wordt welke informatie allemaal op de kaft van een boek te vinden is: de schrijver, de titel, de illustrator, het genre en de niveau-aanduiding. Met het spel ‘Kaftje Kijken’ wordt het geleerde meteen geoefend.
Duur van het bezoek: 1 uur
Locatie: De bibliotheekvestiging. Datum en tijd worden in overleg met de lees-/mediaconsulent vastgesteld.

Groep
Groep 4
Soort
4-12 jaar Leesbevordering
Thema
Het leesboek in de schijnwerper
Tarief

€ 80,00 (incl. BTW) per groep.
Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Project Bestellen


20 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (10 beschikbaar)

Het project of de collectie voor meerdere groepen bestellen? Herhaal dan de bestelling voor elke groep.
Inien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.